Projekt baneru reklamowego za darmo:

Każdy klient składający zamówienie może skorzystać z darmowego projektu graficznego dla swojego wydruku.

Przez „prosty projekt graficzny” rozumiemy projekt spełniający poniższe wymagania:

  • jednolite tło lub tło składające się z jednego zdjęcia dostarczonego przez klienta
  • prosty napis na tle, wykonany jedną czcionką o jednolitym kolorze

Bardziej skomplikowane projekty będą wymagały skorzystania z usług naszych grafików według opłaty z cennika.

Drukujemy również z plików dostarczonych przez klienta, które muszą spełniać wymogi do druku określone tutaj.